SPOOR.P

Zet uw sales op scherp

Aanpak

Net als onze salesaanpak is ook onze manier van samenwerken daadkrachtig en pragmatisch. We zetten onze samenwerking op aan de hand van de volgende vier stappen:

1. Oriëntatie
Het eerste gesprek is oriënterend. Hierin bespreken we uw salesvraagstuk. Zo maken wij kennis met u en uw bedrijf en het geeft ons de kans te analyseren hoe we samen tot een optimaal resultaat kunnen komen. Fundamenteel daarbij is wederzijds vertrouwen: in elkaar en in de aanpak.

2. Offerte
Vervolgens vertalen we uw salesvraag naar een basisaanpak. Dat doen we met een voorstel op hoofdlijnen, inclusief een kostenbegroting. In een vervolggesprek toetsen we of u hiermee uit de voeten kunt.

3. Plan van aanpak
Zodra we een passend voorstel hebben en u met ons in zee gaat, bepalen we de te varen koers in een plan van aanpak. Alles leggen we vast in een opdrachtbevestiging, inclusief het beoogde resultaat en hoe we dit meten.

4. Aan het werk
We informeren u frequent over de voortgang en toetsen of alles naar tevredenheid verloopt. Als het nodig is om bij te sturen, dan gebeurt dit uiteraard ook.
 

Ontwerp Invorm / technische realisatie Solid-Web