SPOOR.P

Zet uw sales op scherp

DISCLAIMER

Spoor.P biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig is.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden; hierover heeft Spoor.P geen zeggenschap. Spoor.P geeft geen enkele garantie en is niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Ook bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met Spoor.P op te nemen.

Spoor.P sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Alle rechten worden voorbehouden. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming van Spoor.P geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren, ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Ontwerp Invorm / technische realisatie Solid-Web